Stüssy Kyoto

KYOTO, JAPAN

25 Nakanocho, Higashiiru
Tominokoji, Sanjo-Dori, Nakagyo-Ku,
Kyoto 604-8083, Japan